21. децембра 2020.

Uputstvo za korišćenje IdeaBoardz

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Poštovane koleginice i kolege.

Potrebno je da nakon pritiska na dugme plus u novonastalu notes stranicu upišete npr. svoje ime i prezime i nastavite da pišete ili da kliknete sa strane i nakon toga opet na istu notes stranicu. Potom ćete imati ovakav ekran gde možete pisati ili kopirati tekst (Ctrl-V ili desni klik-Paste) koji ste ranije pripremili.

Ako želite da saznate sadržaj neke druge notes stranice, dovoljno je da na nju prislonite miša/kursor.

Uspešan rad Vam želimo!

Pogledajte i kratak video da biste lakše koristili IdeaBoardz: