18. okrugli stoMETODOLOŠKI PROBLEMI ISTRAŽIVANJA DAROVITOSTI

Obaveštenje
Program rada
Zbornik rezimea
Zbornik radova
Plakat18
Uvodni impulsi (prezentacija) i video zapisi na sajtu Visoke škole