Tradicija duža od 20 godina

22. okrugli sto

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE "MIHAILO PALOV" VRŠAC

organizuje

u Vršcu, 01.07.2016. godine

u saradnji sa

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Romania

Univerzitet „Aurel Vlajku”, Arad, Rumunija

Универзитет „Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет, Битола, Македонија

Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski”, Pedagoški fakultet, Bitola, Makedonija

Manchester Metropolitan University, UK

Metropoliten Univerzitet u Mančesteru, Velika Britanija

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Romania

Univerzitet „1. Decembar 1918“, Alba Julija, Rumunija

O darovitosti

u gradu pod kulom
Problem darovitosti godinama privlači pažnju ...

...velikog broja istraživača mnogih zemalja. Želeli smo da, obeležavajući dvadesetogodišnjicu od pokretanja skupa, zabeležimo broj učesnika na okruglim stolovima koji su o darovitosti realizovani uglavnom u Vršcu, u sada Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov”. (preciznije u prilogu)
Uporedo sa početkom izdavačke delatnosti (tadašnje) Više škole za obrazovanje vaspitača u Vršcu pokrenut je i Zbornik stručnih i naučnih radova. Od 1995. g., u skladu sa realizacijom skupa, objavljuju se i saopštenja učesnika skupa, te prilozi nastavnika i saradnika, kojima se prvenstveno obrađuje problematika vaspitno-obrazovnog rada sa darovitima. (prilog)

 • održano je

  više od 20 okruglih stolova

 • prisustvovalo je

  više od 1000 učesnika

 • objavljeno je

  više od 850 radova

 • Učesnici su

  iz više od 15 država

Publikacija „20 godina o darovitosti“

Priredile: Ivana Đorđev i Ljiljana Kelemen

20 godina

arhiva

OKRUGLIH STOLOVA

Kontaktirajte nas